عنوان: اشتباه در اخذ پول از مراجعيت ادارات
سوال :

در يك‌ اداره دولتي‌، كارمندي‌ توسّط‌ يك‌ ماشين‌ حساب‌ وجوه‌ دريافتي‌ از مشتريان‌ را محاسبه‌ و به‌ حساب‌ دولت‌ واريز مي‌كند، آن‌ ماشين‌ حساب‌ گاهي‌ اشتباه‌ مي‌كرده‌ و كارمند هم‌ اين‌ مسأله‌ را نمي‌دانسته‌ و پس‌ از چند ماه‌ متوجّه‌ مي‌شود، ولي‌ دولت‌ پولهاي‌ اضافي‌ را مسترد نمي‌نمايد، آيا كارمند ضامن‌ است‌؟

 


پاسخ:

كارمند ضامن‌ است‌ ولي‌ اخلاقاً اگر رئيس‌ جبران‌ نمي‌كند صاحب‌ پول‌ مراعات‌ آن‌ كارمند غير مقصّر را بنمايد.