عنوان: لذت از خود
سوال :
آيا لذّت‌ بردن‌ از خود، بدون‌ خروج‌ مني‌ گناه‌ كبيره‌ است‌؟

 


پاسخ:

حرام‌ است‌.