عنوان: اسراف در مسجد و ...
سوال :

مستدعي‌ است‌ نظر مبارك‌ را مرقوم‌ فرماييد، موجب‌ امتنان‌ است‌.

1) مسجدي‌ است‌ كه‌ در روز به‌ حدّ كافي‌ نور دارد و با توجّه‌ به‌ اينكه‌ هنگام‌ اقامه جماعت‌ نورهاي‌ تشريفاتي‌ است‌ و درب‌هاي‌ زياد در سه‌ قسمت‌ سالن‌ هست‌ وظيفه‌ چيست‌؟

2) بعضي‌ شير آب‌ را پيوسته‌ باز مي‌گذارند تا آخر وضو، چه‌ صورتي‌ دارد؟

3) اگر افرادي‌ بگويند هزينه آب‌ و برق‌ اضافي‌ را شخصاً مي‌پردازيم‌، مجوّز اسراف‌ مي‌شود؟

4) در فرض‌ سؤالات‌ فوق‌ وظيفه افراد ديگري‌ كه‌ اين‌ گونه‌ اسراف‌ كاري‌ها را مشاهده‌ مي‌كنند چيست‌؟

5) و بالاخره‌ چنانچه‌ مطالب‌ ارشادي‌ در اين‌ زمينه‌ بيان‌ فرماييد موجب‌ آگاهي‌ بيشتر عموم‌ است‌.


پاسخ:  سخت‌گيري‌ در اين‌ گونه‌ مطالب‌نكنيد، شما تذكّر بدهيد كافي‌ است‌.