عنوان: تاج گل
سوال :

نظر حضرت‌ عالي‌ در مورد تاج‌ گلي‌ كه‌ براي‌ مجالس‌ ترحيم‌ مي‌برند و طرف‌ اسمش‌ را روي‌ آن‌ مي‌نويسد، و يك‌ رقابت‌ شده‌ و مي‌گويند كه‌ براي‌ ايتام‌ و خيريه‌ها هزينه‌ مي‌شود چيست‌؟

 


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.