عنوان: خرجهاي زياد در مراسمات
سوال :

مخارجي‌ كه‌ براي‌ اموات‌ صورت‌ مي‌گيرد، اطعام‌هاي‌ مفصّل‌ در تالارها، تاج‌ گل‌هاي‌ گران‌ قيمت‌، حالت‌ مسابقه‌ به‌ خود گرفته‌ و چشم‌ و هم‌ چشمي‌ يا برخي‌ عادات‌ و رسوم‌ اجتماعي‌ موجب‌ قرض‌ هاي‌ كمر شكن‌ براي‌ صاحبان‌ عزا مي‌گردد، با توجّه‌ به‌ وجود معضلات‌ اجتماعي‌ مانند فقر، كمبود مراكز عام‌ المنفعه‌ مانند مساجد، مدارس‌ و درمانگاه‌، آييا به‌ نظر حضرت‌ عالي‌ صرف‌ هزينه‌ در چه‌ راهي‌ براي‌ ميّت‌ سودمندتر است‌ و تكليف‌ مؤمنين‌ در اين‌ رابطه‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

اين‌ گونه‌ كارها غلط‌ است‌ و براي‌ ميّت‌ فائده‌اي‌ ندارد و بهترين‌ كارها براي‌ ميّت‌ بعد از اداء دين‌ او، ردّ مظالم‌ و انفاقات‌ است‌.