عنوان: فلسفه اربعين و چرا فقط امام حسين عليه السلام
سوال :

راجع‌ به‌ اربعين‌ حضرت‌ سيّد الشهدا مي‌خواستم‌ بدانم‌ كه‌ اصولاً چرا مراسم‌ چهلم‌ يا اربعين‌ براي‌ اموات‌ گرفته‌ مي‌شود؟ و چرا از بين‌ امامان‌ و حتّي‌ شخص‌ پيامبر فقط‌ شيعه‌ براي‌ سيّد الشهدا اربعين‌ مي‌گيرد؟ و چرا براي‌ ما مردم‌ عادي‌، چه‌ اهل‌ تقوا باشيم‌ و چه‌ نباشيم‌ باز هم‌ اربعين‌ گرفته‌ مي‌شود؟ آيا اين‌ مراسم‌ فضيلتي‌ دارد و از جانب‌ خداوند گناهان‌ اموات‌ آمرزيده‌ مي‌شود؟ در مورد مراسم‌ سوّم‌ و هفته‌ هم‌ توضيح‌ دهيد كه‌ اصولاً از چه‌ زماني‌ اين‌ مراسم‌ مرسوم‌ شد؟ و اصولاً امر ديني‌ است‌ يا يك‌ سنّت‌ است‌؟

 


پاسخ:

اين‌ گونه‌ مراسم‌ براي‌ يادبود ميّت‌ است‌ و يك‌ سنّتي‌ است‌ كه‌ مشهور شده‌ است‌ و چون‌ زنده‌ نگاه‌ داشتن‌ ــ(ياد و خاطره امام‌)ــ حسين‌علیه السلام مربوط‌ به‌ احياء تشيّع‌ است‌ ائمّه دين‌علیهم السلام روي‌ آن‌ اصرار داشته‌اند و ما هم‌ بايد اصرار داشته‌ باشيم‌.