عنوان: مهياسازي قبر پيش از فوت
سوال :

گاهي‌ اوقات‌ شنيده‌ مي‌شود برخي‌ افراد گور خود را پيش‌ از مردن‌ مي‌كَنَند و آماده‌ مي‌سازند، آيا اين‌ عمل‌ با قصد قربة پاداشي‌ در بر دارد؟ آيا اين‌ عمل‌ جنبه شرعي‌ دارد؟ و آيا سخني‌ از پيشوايان‌ در اين‌ مورد آمده‌ است‌؟


پاسخ:

كار خوبي‌ است‌ و روايت‌ براي‌ آن‌ هم‌ وارد شده‌ است‌.