عنوان: استفاده از اعضاي بدن بيمار مرگ مغزي
سوال :

بيماران‌ با مرگ‌ مغزي‌ كه‌ فاقد تنفّس‌، شعور، احساس‌ و حركت‌ ارادي‌ هستند، ولي‌ داراي‌ ضربان‌ خودكار قلب‌ موقّتي‌ مي‌باشند، آيا مي‌توان‌ از اعضاء اين‌ بيماران‌ براي‌ نجات‌ جان‌ ساير بيماران‌ استفاده‌ نمود؟ آيا اجازه قبلي‌ بيمار يا اولياء او شرط‌ است‌؟


پاسخ: با اجازه‌ از ورثه‌ يا خود بيمار قبلاً و اگر نداشته‌ باشد از حاكم‌ شرع‌ اشكال‌ ندارد