عنوان: استفاده از اعضاي بدني که مرگش قريب الوقوع است
سوال :

در صورتي‌ كه‌ در اثر وقوع‌ بيماري‌ لاعلاج‌ و پيش‌ رونده‌ از نظر پزشكان‌ مرگ‌ حتمي‌ قريب‌ باشد، آيا مي‌توان‌ از اعضاي‌ بدن‌ بيمار نظير قلب‌، كليه‌ و كبد براي‌ پيوند به‌ بيماران‌ و نجات‌ آنان‌ استفاده‌ نمود؟

 


پاسخ:

جايز نيست‌ مگر بعد از مرگ‌ مغزي‌ يا قلبي‌.