عنوان: خريد و فروش
سوال :

بعضي‌ از افراد براي‌ كمك‌ به‌ درمان‌ بيماراني‌ كه‌ نياز به‌ فراورده‌هاي‌ خوني‌ يا اعضاي‌ بدن‌ دارند حاضر مي‌شوند كه‌ خون‌ يا مثلاً كليه‌ يا يك‌ چشم‌ خود را بفروشند:

1) اين‌ موضوع‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

2) آيا خريد و فروش‌ اعضا براي‌ پيوند، در اين‌ كه‌ عضو مورد اشاره‌ يك‌ كليه‌ يا يك‌ چشم‌ باشد فرقي‌ نمي‌كند؟

 


پاسخ:

1) اشكال‌ ندارد.

2) تفاوت‌ ندارد.