عنوان: پيوند عضو از حيوان
سوال :

پيوند عضو از حيوان‌ (مثل‌ قرنيه چشم‌ سگ‌) به‌ انسان‌، چه‌ حكمي‌ دارد؟ آيا عضو پيوند شده‌ براي‌ نماز اشكال‌ ايجاد نمي‌كند؟

 


پاسخ:

جايز است‌ و نماز هم‌ اشكال‌ ندارد.