عنوان: خروج از اعتکاف
سوال :

  اگر كسي به جهت ضرورت از مسجد خارج شود و خروج او طولاني گردد، اعتكافش چه حكمي دارد؟


پاسخ:

  اگر به قدري باشد كه صورت اعتكاف را به هم زند، اعتكاف او باطل مي‌شود.