عنوان: شرکت در نماز جمعه
سوال :

  آيا براي رفتن به نماز جمعه، مي‌توان از محل اعتكاف خارج شد؟

 


پاسخ:

 اشکال ندارد.