عنوان: اعتکاف شرط ضمن عقد
سوال :

اعتكاف‌ به‌ واسطه شرط‌ ضمن‌ عقد يا شرط‌ لازم‌ خارج‌ يا شرط‌ ابتدائي‌، چه‌ صورتي‌ دارد؟


پاسخ:

به‌ هر صورت‌ اگر نذر يا عهد كند يا قسم‌ بخورد يا اجير شود بايد اعتكاف‌ كند.