عنوان: زمان نيت اعتکاف
سوال :

زمان‌ نيّت‌ اعتكاف‌ از چه‌ وقت‌ تا چه‌ زماني‌ است‌؟


پاسخ:

از كمي‌ قبل‌ از اذان‌ صبح‌ تا كمي‌ بعد از مغرب‌ روز سوّم‌.