عنوان: صحبت دختر و پسر
سوال :

صحبت‌ كردن‌ دختر و پسر نامحرم‌ در اين‌ دوره‌ و وضعيّت‌ جامعه‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

 


پاسخ:

اگر به‌ عنوان‌ دوست‌ يابي‌ باشد حرام‌ است‌ و اگر احتمال‌ مفسده‌ داشته‌ باشد حرام‌ و اگر بدآموزي‌ داشته‌ باشد حرام‌ و الاّ اشكال‌ ندارد.