عنوان: چت اينترنتي
سوال :

chat كردن‌ از طريق‌ اينترنت‌ با دختران‌ مسلمان‌ يا غير مسلمان‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

 


پاسخ:

حرام‌ است‌.