عنوان: اجراي تئاترهاي مختلط دانشجوئي
سوال :

اجراي‌ تئاتر و سرودهاي‌ مختلط‌ دانشجويان‌ دختر و پسر در دانشگاه‌ها، با موضوعات‌ مذهبي‌ يا غير مذهبي‌، چه‌ صورتي‌ دارد؟

 


پاسخ:

جايز نيست‌، علاوه‌ بر اين‌ كه‌ با تقدس‌ و تنزّه‌ دانشجو منافات‌ دارد.