عنوان: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
سوال :

نظر حضرت‌ عالي‌ در مورد صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ چيست‌؟ و ما بايد چه‌ كنيم‌؟


پاسخ:

از محرّمات‌ آن‌ بايد اجتناب‌ شود و استفاده‌ از محلّلات‌ آن‌ اشكال‌ ندارد بلكه‌ خوب‌ است‌.