عنوان: حرمت موسيقي هاي آرامش بخش
سوال :

من با موسیقی آرامش پیدا می کنم و احساس می کنم روحیه گرفته ام .آیا صرف گوش دادن به چنین موسیقی های ساده ای که انسان را آرام کند نیز حرام است؟

 


پاسخ:

بسمه‌تعالي

تخدير غير آرامش است. شما از موسيقي مخدّر مي‌شويد؛ زيرا جواب غريزه‌ي جنسي را داده‌ايد و بر فرض كه لذت حرام، شما را آرام كند؛ نظير خوردن شراب يا خوردن مال مردم، باز حرام است.