عنوان: تفاوت ولايت مطلقه با سلطنت مطلقه
سوال :

ولايت‌ مطلقه‌ با سلطنت‌ مطلقه‌ چه‌ تفاوتي‌ داد؟


پاسخ:

سلطنت مطلقه‌ از جبّاران‌ و قلدران‌ است‌ و ولايت‌ فقيه‌ از طرف‌ خداي‌ متعال‌ است‌ كه‌ اگر مردم‌ همه‌ و همه‌ زير بار آن‌ روند مدينه فاضله‌ قطعاً پيدا خواهد شد.