عنوان: تفسير ولايت انتصابي مطلقه فقيه
سوال :

آيا مراد از ولايت‌ فقيه‌ طبق‌ نظر حضرت‌ عالي‌ «ولايت‌ انتصابي‌ مطلقه فقيه‌» است‌ يا خير؟ در اين‌ صورت‌ هر چهار قيد را به‌ طور مختصر تعريف‌ فرماييد. «ولايت‌ ـ انتصاب‌ ـ اطلاق‌ ـ فقيه‌».

 


پاسخ:

ولايت‌ فقيه‌ در فقه‌ از اوّل‌ انتصابي‌ و مطلقه‌ بوده‌ است‌ و تفصيل‌ آن‌ در فقه‌ است‌ نه‌ در اين‌ جا.