عنوان: زمان آغاز بحث ولايت فقيه در فقه
سوال :

ولايت‌ فقيه‌ بر مردم‌ در حوزه عمومي‌ از چه‌ زماني‌ در فقه‌ مطرح‌ شده‌؟ آيا يك‌ مسأله مستحدثه‌ بوده‌ يا از ابتداء بوده‌ است‌؟ و اگر از ابتداء بوده‌، چرا در بيانات‌ بسياري‌ از فقهاء از اين‌ مطلب‌ ذكري‌ به‌ ميان‌ نيامده‌ است‌؟


پاسخ:

از زمان‌ ائمّه دين‌ و مخصوصاً از زمان‌ غيبت‌ صغري‌ مطرح‌ بوده‌ و احكام‌ فراواني‌ بار بر آن‌ بوده‌ است‌ و الان‌ هم‌ هست‌.