عنوان: استفاده از وسائل محرم براي کارهاي ديگر فرهنگي
سوال :

بعضي‌ وسايل‌ هست‌ كه‌ فقط‌ جهت‌ مراسم‌ محرّم‌ استفاده‌ مي‌شود مانند ديگ‌، طبل‌، عَلَم‌، فرش‌، پارچه‌ و ....، آيا اين‌، نوعي‌ اسراف‌ نيست‌ و آيا از اين‌ وسايل‌ و اماكن‌ نبايد استفاده ديگري‌ نمود؟

 


پاسخ:

اسراف‌ نيست‌ لكن‌ مسلّم‌ است‌ كه‌ از اين‌ امكنه‌ و وسايل‌ بايد حدّاكثر بهره‌ برداري‌ فرهنگي‌ به‌ نفع‌ دين‌ و تشيّع‌ صورت‌ پذيرد و اميدواريم‌ با توجّه‌ متولّيان‌ اين‌ نقيصه‌ مرتفع‌ شود و بدانند كه‌ رضايت حسين‌ بن‌ علي‌ علیه السلام هم‌ در همين‌ است‌ كه‌ براي‌ ترويج‌ دين‌، از هر مكان‌ و وسيله‌اي‌ استفاده هميشگي‌ شود.