عنوان: خروج کتب وقفي
سوال :

كتاب‌هاي‌ قرآن‌، مفاتيح‌، ادعيه‌ و زيارات‌ كه‌ در حسينيه‌ وقف‌ شده‌، آيا مي‌توان‌ خارج‌ از حسينيه‌ و در منازل‌ شخصي‌ استفاده‌ كرد؟


پاسخ:

نمي‌توان‌ اين‌ كار را كرد.