عنوان: نشان دادن زيورآلات در حال احرام
سوال :

در مناسك‌ آمده‌ است‌ زن‌ محرم‌ مي‌تواند از زيور آلاتي‌ كه‌ قبلاً داشته‌ استفاده‌ نمايد. آيا نشان‌ دادن‌ آنها به‌ شوهر يا محارم‌ ديگر، در حال‌ احرام‌، جايز است‌ يا حرام‌؟


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.