عنوان: تبديل مال الاجاره وقف شده
سوال :

خانه‌هايي‌ است‌ مسكوني‌ كه‌ واقف‌، مال‌ الاجاره آنها را براي‌ مصرف‌ روشنائي‌، فرش‌، عطر و .... در عتبات‌ عاليات‌ عراق‌ قرار داده‌ است‌. لطفاً بفرماييد:

1) آيا تخريب‌ و تبديل‌ خانه‌هاي‌ مذكور به‌ اموري‌ غير از سكونت‌ جايز است‌؟ در حالي‌ كه‌ مسكوني‌ بودن‌ خانه‌ها منظور واقف‌ بوده‌ است‌.

2) آيا در حال‌ حاضر كه‌ راه‌ عتبات‌ عاليات‌ باز است‌ و از نظر سياسي‌ مشكلي‌ وجود ندارد، حبس‌ كردن‌ مال‌ الاجاره‌ و به‌ مصرف‌ نرساندن‌ آن‌ جايز است‌؟

 


پاسخ:

1) تخريب‌ جايز نيست‌، اگر نياز به‌ مرمّت‌ دارد بايد از همان‌ مال‌ الاجاره‌ مرمّت‌ كنند و اگر از قابليت‌ استفاده‌ افتاده‌ است‌ مي‌توانند تخريب‌ كنند ولي‌ بايد خانه‌ سازي‌ كنند، مگر در موارد استثنائي‌ كه‌ اجازه مجتهد جامع‌ الشرائط‌ را لازم‌ دارد.

2) اگر اطمينان‌ باشد كه‌ به‌ مورد، استفاده‌ مي‌شود نگهداري‌ مال‌ الاجاره‌ جايز نيست‌.