عنوان: موارد نبش قبر
سوال :

مستدعي‌ است‌ بيان‌ فرماييد با توجّه‌ به‌ مسائل‌ جديد، در چه‌ مواردي‌ نبش‌ قبر جايز است‌؟

 


پاسخ:

موارد جواز نبش‌ قبر در رساله توضيح‌ المسائل‌ اينجانب‌ در مسأله 528 در صفحات‌ 106 و 107 آمده‌ است‌. علاوه‌ بر آن‌ موارد، اگر ميّت‌ در مكاني‌ دفن‌ شود كه‌ ملك‌ خصوصي‌ او نباشد، پس‌ از آن‌ كه‌ در طول‌ زمان‌، به‌ جائي‌ برسد كه‌، صدق‌ ميّت‌ بر او نشود، گر چه‌ بعضي‌ آثار وي‌ باقي‌ باشد، نبش‌ قبر جايز است‌، اگر چه‌ در همين‌ موارد چنانچه‌ ضرورتي‌ وجود نداشته‌ باشد، بهتر است‌ نبش‌ نشود. و در فرض‌ مذكور اگر ميّت‌ ديگري‌ در آن‌ قبر دفن‌ كنند، جايز است‌، چنان‌ كه‌ قبرستان‌هاي‌ قديمي‌ كه‌ مالك‌ خصوصي‌ نداشته‌ و در حال‌ حاضر متروكه‌ شده‌ است‌، را دولت‌ اسلامي‌ مي‌تواند تصاحب‌ نمايد براي‌ هر امري‌ كه‌ صلاح‌ اسلام‌ و مسلمان‌ها باشد، چنان‌ كه‌ مي‌تواند قبرستان‌ جديدي‌ در همان‌ محل‌ ايجاد نمايد و همانجا را آباد نمايد و قبور بزرگان‌ و علماء را مرمّت‌ و تعمير نمايد و قبور را نوسازي‌ كند. و معلوم‌ است‌ كه‌ اين‌ كار آخر، از بهترين‌ كارها است‌.