عنوان: ابطال طهارت در هنگام طولف
سوال :

در مسأله 25 مناسك‌ فرموده‌ايد: اگر طهارت‌، قبل‌ از شوط‌ چهارم‌ باطل‌ شود، طواف‌ باطل‌ است‌. اكنون‌ اگر بتواند در اين‌ صورت‌ (قبل‌ از اتمام‌ شوط‌ چهارم‌) تحصيل‌ طهارت‌ كند به‌ طوري‌ كه‌ موالات‌ عرفي‌ در طواف‌ بهم‌ نخورد، آيا مي‌تواند ادامه‌ دهد يا ادامه‌ دادن‌ واجب‌ است‌ يا طواف‌ باطل‌ است‌؟


پاسخ:

بايد بعد از طهارت‌، طواف‌ را از اوّل‌ شروع‌ كند.