عنوان: غربال شدن توسط خداوند
سوال :

آيا اين‌ بيان‌ كه‌ «خداوند فرموده‌ شما را غربال‌ مي‌كنم‌» درست‌ است‌؟


پاسخ:

اين‌ جمله‌ در نهج‌ البلاغه‌ است‌ و مراد اين‌ است‌ كه‌ همه ما حتماً امتحان‌ مي‌شويم‌ و بايد مواظب‌ باشيم‌ در امتحان‌ها نمره‌ خوب‌ بياوريم‌.