عنوان: بخشش بيش از ثلث
سوال :

 آيا پدر اينجانب‌ مي‌تواند اضافه‌ بر ثلث‌ مال‌ خود كه‌ در وصيّت‌ نامه‌ قيد كرده‌اند كه‌ پس‌ از فوت‌ به‌ مصارفي‌ برسد، زميني‌ به‌ يكي‌ از فرزندان‌ خود بدهد يا ببخشد؟ آيا از نظر شرعي‌ مي‌توانند مازاد بر ثلث‌ خويش‌ چنين‌ بخششي‌ داشته‌ باشند؟ يعني‌ ما شرعاً ملزم‌ به‌ تبعيت‌ از اين‌ بند وصيت‌ نامه‌ مي‌باشيم‌؟

 


پاسخ:

به‌ عنوان‌ وصيّت‌ نمي‌تواند زائد بر ثلث‌ وصيّت‌ كند و اگر وصيّت‌ نمود اجازه ورثه‌ را لازم‌ دارد ولي‌ در زمان‌ حيات‌ مي‌تواند همه اموال‌ خود را يا بعضي‌ از آن‌ را به‌ ديگري‌ تحت‌ عقدي‌ از عقود اسلامي‌ نظير بيع‌، صلح‌، هبه‌ واگذار كند.