عنوان: عدم وجود وصيتنامه و يک سوم مال
سوال :

 آيا در صورت‌ نداشتن‌ وصيّت‌ نامه‌ خرج‌ كردن‌ یک سوم از مال‌ ميّت‌ براي‌ بازماندگان‌ الزامي‌ است‌؟


پاسخ:

اگر ميّت‌ نديون‌ مردم‌ باشد نظير دين‌ و مهريه‌، يا مديون‌ خداوند باشد نظير حج‌ّ و نماز و روزه‌، بايد اوّلاً دين‌ او ادا شود و پس‌ از آن‌ ارث‌ قسمت‌ شود چنانچه‌ مخارج‌ ضروري‌ براي‌ ميّت‌ نظير كفن‌ و دفن‌ را بايد از مال‌ او برداشت‌ كرد.