عنوان: نبش قبر به خاطر خارج کردن ميله طلا از بدن ميت
سوال :

اگر به علت شکستگی استخوان در بدن میت، طلا یا پلاتین گذاشته شود، آیا نبش قبر برای خارج کردن آن جایز است یا نه؟

 


پاسخ:

بسمه تعالی

اگر ارزش فوق العاده داشته باشد، با اجازۀ حاکم شرع جایز است.