عنوان: سود براي پول ثبت نام حج
سوال :

اخيراً با پول حج يا عمره معاملاتي صورت مي گيرد و در موقع اعزام به حج يا عمره به اين پول سود تعلق گرفته و از هزينه عمره يا حج كم مي شود، آيا به پول پس انداز شده جهت حج يا عمره در صورت گذشتِ سال، خمس تعلق مي گيرد؟

 


پاسخ:

اولاً سود دادن مسئولین حج به زائرین اشکال ندارد، ولی چه خوب است به نام سود نباشد و ثانیاً اگر در آن سال حج نرفت و یا حساب خمسی نداشت به هزینه حج آنها خمس تعلّق می گیرد