عنوان: حج در صورت مطالبه طلب از جانب طلبکار
سوال :

اگر بدهكار، در حالي‌ كه‌ طلبكار طلب‌ خود را مطالبه‌ مي‌كند حج‌ّ واجب‌ يا مستحب‌ بجا آورد، آيا اعمال‌ او صحيح‌ است‌ و در صورتي‌ كه‌ حج‌ّ بجا آورد، كفايت‌ از حجّه الاسلام‌ مي‌كند؟


پاسخ:

باید نرود ولي‌ اگر رفت‌ حج‌ّ او صحيح‌ است‌ و كفايت‌ از حجّه الاسلام‌ هم‌ مي‌كند.