عنوان: تاخير در انجام طواف
سوال :

کسی که محرم به عمره مفرده یا تمتّع شده است، پس از ورود به مکّه واجب است فوراً به مسجد الحرام رفته و طواف کند؟ یا تأخیر آن جایز است؟


پاسخ:

تأخیر جایز است.