عنوان: ترک سعي و ادامه آن
سوال :

اگر کسی مجبور شود بین اشواط سعی و در بین راه صفا و مروه ، مسعی را ترک کند مثلاً پای او خون بیاید، در اینصورت وقتی بر می گردد باید سعی را از سر گیرد یا می تواند ادامه دهد و در صورتی که می تواند ادامه دهد، باید از محلی که ترک کرده است ادامه دهد؟


پاسخ:

لازم نیست از اول شروع کند.