عنوان: مدت وقت براي خروج از عرفات و ورود به مشعر
سوال :

کسی که مغرب از عرفات به سمت مشعر حرکت می کند، چقدر وقت دارد تا به مشعر برسد و وقوف کند؟ اگر به دلایلی در راه معطّل شد و دیر به مشعر رسید چه می شود؟


پاسخ: اشکال ندارد.