انسان در قرآن:

مجموعه نرم افزاري «انسان در قرآن» شامل دروس تفسير موضوعي قرآن کريم با موضوعات : هدف از خلقت انسان ، کرامت انسان، انسان خلیفه خدا ، سعادت و شقاوت انسان ، تقوا ، تسلیم در برابر مقدرات الهی ، مشخصات انسان مورد نظر قرآن و ... مي باشد که توسط موسسّه فرهنگی مطالعـاتی الزهراء سلام الله عليها، به صورت صوتی تنظیم شده و به محضر رهروان کلام وحي تقديم مي گردد.

 

نرم افزارهاي اخلاقي

 

انسان در قرآن          تهذيب نفس         تجلّي حق       مهر پنهان1        مهر پنهان2

 

 اخلاق          ازدواج و خانواده         تجلّي کوثر          تفسير اخلاقي       عاشورا      حقّ الناس

              

نرم افزارهاي فقهي

 

رساله احکام            العقود و ...             القضاء و ...          مباحث عقليّه         مباحث الفاظ         قواعد فقهيّه