مباحث الفاظ:

اين مجموعه شامل صوت ومتن کامل 264 جلسه از دروس خارج اصول مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي مظاهري مدّظله با موضوع «مباحث الفاظ»مي باشد که طي سالهاي 1381 تا 1383 در حوزة علمية اصفهان، در جمع کثيري از فضلاء و اساتيد اين حوزه ايراد گرديده و اينک به عنوان دفتر اول مجموعه نرم افزاري « اصول الفقه» در 4 حلقه سي دي به صورت نرم افزار چندرسانه اي تهيه و تنظيم گرديده است. برخورداري اين مجموعه نرم افزاري از امکانات متنوعي نظير جستجو، يادداشت برداري و چاپ متن دروس، موجب بهره برداري بيشتر محققين گرامي از دروس مزبور خواهد شد.

 

نرم افزارهاي اخلاقي

 

انسان در قرآن          تهذيب نفس         تجلّي حق       مهر پنهان1        مهر پنهان2

 اخلاق          ازدواج و خانواده         تجلّي کوثر          تفسير اخلاقي       عاشورا      حقّ الناس

              

نرم افزارهاي فقهي

رساله احکام            العقود و ...             القضاء و ...          مباحث عقليّه         مباحث الفاظ         قواعد فقهيّه