عاشورا معلم اخلاق:

مجموعه نرم افزاري «عاشورا، معلم اخلاق» شامل بيانات معظم له با موضوع لزوم بهره مندي و درس آموزي اخلاقي عاشورا نظير ايثار، فداکاري و
شهادت طلبي مي باشد که توسط موسسّه فرهنگی مطالعـاتی الزهراء سلام الله عليها، به صورت صوتی تنظیم شده و محضر درس آموزان کلاس عاشورا تقديم مي گردد.

 

نرم افزارهاي اخلاقي

 

انسان در قرآن          تهذيب نفس         تجلّي حق       مهر پنهان1        مهر پنهان2

 

 اخلاق          ازدواج و خانواده         تجلّي کوثر          تفسير اخلاقي       عاشورا      حقّ الناس

              

نرم افزارهاي فقهي

 

رساله احکام            العقود و ...             القضاء و ...          مباحث عقليّه         مباحث الفاظ         قواعد فقهيّه