تهذيب نفس:

مجموعه نرم افزاري «تهذيب نفس» شامل دروس اخلاق با موضوعات : ضرورت خود سازی، راه های خودسازی ، اطمینان قلب در پناه خداوند ، اعتقاد به معاد ، دستورات خداوند به پیامبر اعظم «صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم» درباره تهذيب نفس و ... مي باشد که توسط موسسّه فرهنگی مطالعـاتی الزهراء‌ سلام الله عليها ، به صورت صوتی تنظیم شده و به محضر سالکان طريق الي الله تقديم مي‌گردد.

 

نرم افزارهاي اخلاقي

 

انسان در قرآن          تهذيب نفس         تجلّي حق       مهر پنهان1        مهر پنهان2

 

 اخلاق          ازدواج و خانواده         تجلّي کوثر          تفسير اخلاقي       عاشورا      حقّ الناس

              

نرم افزارهاي فقهي

 

رساله احکام            العقود و ...             القضاء و ...          مباحث عقليّه         مباحث الفاظ         قواعد فقهيّه