تفسير اخلاقي قرآن کريم:

مجموعه نرم افزاري «تفسير اخلاقي قرآن کريم» شامل صوت 144 جلسه از مباحث تفسيرب معظم له مي باشد که به تفسير جزء اول قرآن کريم اختصاص دارد. برخورداري از بياني روان و قابل فهم و عاري بودن از اصطلاحات تخصصي، از وبژگيهاي بيانات معظم له است. همچنين معظم له در مباحث تفسيري خود، نگرشي اخلاقي به آيات شربف قرآن کريم داشته اند. از اين رو ابن مجموعه با اين نام به محضر شيفتگان قرآن و عترت تقديم گرديده است.

 

نرم افزارهاي اخلاقي

 

انسان در قرآن          تهذيب نفس         تجلّي حق       مهر پنهان1        مهر پنهان2

 

 اخلاق          ازدواج و خانواده         تجلّي کوثر          تفسير اخلاقي       عاشورا      حقّ الناس

              

نرم افزارهاي فقهي

 

رساله احکام            العقود و ...             القضاء و ...          مباحث عقليّه         مباحث الفاظ         قواعد فقهيّه