رساله احکام:

لوح فشرده «رساله توضيح المسائل» شامل متن رساله معظّم له با امکانات جستجو، يادداشت برداري ، چاپ و امکانات کاربردي متنوع ديگر مي باشد که  توسط مؤسسّه فرهنگی مطالعـاتی الزهراء سلام الله عليها تنظیم شده است.

 

 

 

 

نرم افزارهاي اخلاقي

 

انسان در قرآن          تهذيب نفس         تجلّي حق       مهر پنهان1        مهر پنهان2

 اخلاق          ازدواج و خانواده         تجلّي کوثر          تفسير اخلاقي       عاشورا      حقّ الناس

              

نرم افزارهاي فقهي

رساله احکام            العقود و ...             القضاء و ...          مباحث عقليّه         مباحث الفاظ         قواعد فقهيّه